Perlindungan Pekerjaan

Di MYFutureJobs, kami bertujuan untuk membantu anda dalam memahami dan menuntut hak anda sebagai pekerja. Di halaman ini, anda akan diberikan panduan berkaitan:

* Penyelesaian pertikaian yang berlaku bersama majikan anda.
* Mengemukakan aduan berkaitan dengan pelanggaran hak anda sebagai pekerja.
* Tuntutan faedah ketidakupayaan dan kemalangan di tempat kerja.
* Permohonan faedah kehilangan kerja.
* Sumbangan dana persaraan anda.


Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) bertujuan untuk membantu pertikaian kerja yang berlaku antara majikan dan pekerja sama ada melalui proses pengadilan ataupun penyelesaian di luar mahkamah. Pihak JPP akan berurusan sama ada secara individu ataupun sekumpulan pekerja yang diwakili oleh kesatuan sekerja. Setelah menerima permintaan untuk campur tangan, pihak Jabatan akan berusaha untuk membantu kedua-dua pihak untuk menyelesaikan masalah di luar mahkamah terlebih dahulu. Sekiranya perkara tersebut tidak dapat diselesaikan, pihak Jabatan akan merujuk kes kepada Mahkamah Industri.

Bagi menyelesaikan pertikaian berkaitan pekerjaan, sila rujuk laman web rasmi Jabatan Perhubungan Perusahaan.

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan buruh di seluruh Malaysia. Selain melakukan pemeriksaan di premis majikan bagi memastikan semua undang-undang dipatuhi, mereka juga menyiasat aduan daripada pekerja yang mendakwa majikan mereka tidak mematuhi undang-undang. Sekiranya majikan didapati bersalah, Jabatan tersebut akan mengenakan hukuman dan juga mengesyorkan majikan didakwa di mahkamah.

Bagi mengemukakan aduan berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja, sila layari laman web rasmi Jabatan Tenaga Kerja. Sekiranya anda bekerja di timur Malaysia, sila layari laman sesawang jabatan yang berkaitan di Sabah dan Sarawak.

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) adalah badan yang mengumpul caruman bulanan dari pekerja yang layak dan menggunakan dana terkumpul untuk memberi ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kemalangan di tempat kerja atau memerlukan rawatan perubatan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja dengan kapasiti penuh. Sekiranya penuntut telah meninggal dunia, PERKESO akan menguruskan perbelanjaan pengkebumian dan terus membantu waris dan tanggungan yang layak menerusi bantuan kewangan. PERKESO juga menyediakan perkhidmatan pemulihan bagi kecederaan atau orang kurang upaya yang ingin kembali bekerja.

Untuk tuntutan faedah ketidakupayaan dan kemalangan di tempat kerja, sila layari laman web rasmi Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) menyediakan bantuan kewangan dan bantuan carian kerja kepada penuntut layak yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Selain daripada bantuan kewangan bulanan untuk menampung perbelanjaan asas, penuntut juga menerima bimbingan secara peribadi, bantuan latihan dan insentif tunai sekiranya mereka bekerja semula lebih awal.

SIP adalah pejabat di bawah PERKESO yang berdedikasi dalam membantu pekerja yang kehilangan kerja dan juga pencari kerja secara amnya.

Untuk memohon faedah kehilangan kerja, sila layari laman web rasmi Sistem Insurans Pekerjaan.
Jika anda sudah mempunyai akaun, klik di sini untuk log masuk.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) secara automatik memotong sebahagian gaji pekerja yang layak setiap bulan, melabur dana tersebut, dan menyimpan hasil pelaburan sebagai pemegang amanah sehingga pekerja tersebut bersara. Sila hubungi pihak KWSP bagi menyesuaikan kadar caruman anda dan juga permohonan bagi mengeluarkan sebahagian daripada simpanan persaraan anda dengan lebih awal.

Untuk mencarum atau mengeluarkan dana persaraan anda, sila layari laman web rasmi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.