Peningkatan Kemahiran

Peningkatan kemahiran adalah amat penting bagi memastikan pekerja dapat sentiasa dapat mengadaptasi kemahiran mereka sejajar dengan perkembangan semasa.

KEMAHIRAN DIGITAL PEKERJAAN MASA HADAPAN

Kemahiran Digital Pekerjaan Masa Hadapan merupakan inisiatif untuk menyediakan para belia dari rantau Asia Tenggara dengan pekerjaan abad ke-21. Program ini akan menyediakan latihan kemahiran digital bagi pekerjaan yang mempunyai permintaan tinggi seperti analisa data, sains data, pembangunan operasi, pembangunan peranti software dan sokongan IT. Setelah selesai sesi latihan, peserta akan menerima sijil dan peluang untuk penempatan pekerjaan di bidang berkaitan.

Objektif Kemahiran Digital Pekerjaan Masa Hadapan adalah:

* Membantu rakyat Malaysia meningkatkan kemahiran dan menerima latihan semula dalam bidang digital bagi pekerjaan dengan permintaan tinggi;
* Meningkatkan kebolehpasaran pencari kerja dalam mendepani landskap masa kini yang kompetitif dengan menyediakan kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan;
* Menjamin penempatan pekerjaan pada akhir program.

Maklumat lanjut program, sila lawati FAQ dan daftar disini


MYWiT

MyDigitalWorkforce Work in Tech (MYWiT) adalah merupakan inisiatif menambahbaik kemahiran pekerja Malaysia dan meningkatkan keupayaan dan permintaan terhadap mereka,di samping memberi insentif kepada majikan. Sejajar dengan program celik digital dan peningkatan skil MDEC, inisiatif ini adalah sebuah platform yang menggalakkan syarikat untuk mengambil pekerja melalui insentif gaji dan kursus Latihan.

Program DBS direka untuk meningkatkan tahap celik dan kemahiran digital di kalangan rakyat Malaysia sebagai satu usaha untuk mengurangkan tahap pengangguran. Ini dilakukan menerusi perkongsian dengan syarikat dalam sektor DBS yang semakin pesat membangun, seterusnya mempromosi Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan.

Program DTA pula menawarkan peluang untuk meningkatkan skil dan melatih semula individu yang tidak bekerja bagi memberi nilai tambah serta melengkapkan mereka dengan skil yang diperlukan untuk berjaya dalam pekerjaan teknologi yang amat diperlukan kini, dalam bidang seperti sains data, pembangunan perisian dan keselamatan siber.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari lama web MYWiT

e-LATiH Empowering Learning

e-LATiH ialah platform pembelajaran atas talian yang ditawarkan kepada semua rakyat Malaysia. Akses tanpa had diberikan kepada kursus-kursus PERCUMA yang memenuhi permintaan pelbagai industri. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia tanpa had umur dan latar belakang.

Mari belajar di e-LATiH!

• Belajar secara percuma pada bila bila masa dan di mana jua anda berada.
• Terokai pelbagai kursus pembelajaran pelbagai bidang.
• Belajar pelbagai kursus secara fleksibel mengikut minat anda
• Peroleh sijil digital selepas tamat kursus

AYUH TEROKA POTENSI ANDA!. Maklumat lanjut, sila lawati FAQ.

Pendidikan adalah kunci kepada kejayaan pada masa hadapan. Mari belajar melalui kursus dalam talian secara percuma di e-LATiH!


Universiti Antarabangsa UNITAR

Universiti Antarabangsa UNITAR ialah sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1997, seterusnya diiktiraf sebagai universiti maya pertama di Asia Tenggara. UNITAR merupakan institusi pertama di Asia yang dianugerahkan Penarafan QS 5-Bintang bagi kategori Pembelajaran Dalam Talian. Kini, UNITAR memperkenalkan program Micro-Credential melalui APEL, di mana para pelajar boleh menggunakan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu dan pengalaman kerja untuk memperoleh sijil profesional baru.

Objektif program Micro-Credential UNITAR adalah:

• Untuk membantu warganegara Malaysia dengan penempatan kerjaya bagi kerjaya yang mendapat permintaan tinggi;
• Untuk meningkatkan kebolehpasaran bagi mereka yang mencari pekerjaan;
• Untuk menyediakan hala tuju ke program yang menerima akreditasi penuh

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman sesawang UNITAR

Latihan Vokasional SIP

SIP menyediakan latihan vokasional dengan tujuan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Orang Berinsurans (OB) yang berminat untuk mengikuti latihan boleh mendapatkan nasihat daripada Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan (ESO). Yuran latihan dibayar terus kepada penyedia latihan, manakala penerima latihan yang layak boleh menerima insentif kewangan.

Fi Latihan (TF)
* Penerima EMP yang layak boleh dirujuk mengikuti latihan kemahiran vokasional setelah mendapatkan nasihat daripada ESO.
* Fi latihan adalah sebanyak RM4,000 yang ditanggung oleh SIP.

Elaun Latihan (TA)
* Insentif yang dibayar pada kadar harian sebanyak RM10-20 berdasarkan gaji yang diterimanya.
* OB hendaklah menghadiri sesi latihan bagi melayakkan bayaran.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman Latihan Vokasional SIP.


Program TNB Reskilling

TNB Reskilling merupakan satu inisatif Tenaga Nasional Berhad (TNB) untuk menyediakan sumber tenaga kerja terlatih bagi memenuhi keperluan sektor pekerjaan di Malaysia. Tumpuan adalah diberikan kepada graduan universiti dan kolej, pelajar lepasan SPM dan pekerja-pekerja yang telah diberhentikan kerja. Individu-individu dalam kumpulan ini disyorkan untuk mendaftar menyertai program ini. Bagi mengenalpasti peluang pekerjaan tersedia kepada kumpulan ini, TNB menjemput semua majikan/syarikat-syarikat di Malaysia supaya dapat memaklumkan keperluan dan kekosongan pekerjaan di organisasi masing-masing. Melalui pemakluman yang diterima daripada majikan, TNB akan melatih bakal-bakal pekerja yang diperlukan oleh majikan selama 10 hari di TNB- ILSAS. Insentif latihan disediakan oleh TNB.

Program Yang Ditawarkan
1. Pemasangan,Operasi dan Penyelenggaraan Solar Panel
2. Pemasangan Smart Meter
3. Operasi & Penyelenggaraan Sistem Kuasa - Juruteknik
4. Penyelenggaraan Fasiliti Elektrik Voltan Rendah
5. Penyelenggaraan Elektrik Voltan Sederhana
6. Kursus-Kursus Keperluan Industri (cth: Teknologi Drone, Kemahiran IT, Pentadbiran & Pengurusan Pejabat)

Maklumat lanjut program, sila lawati laman web kami.

AGENSI LAIN YANG MENAWARKAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN:

Direktori Latihan Kemahiran Digital

Direktori Latihan Kemahiran Digital menyediakan katalog kursus yang menangani kemahiran digital dalam permintaan. Kursus-kursus ini telah dikaji dan disahkan oleh panel pakar industri digital untuk membimbing anda dalam memilih kursus yang memenuhi keperluan kerjaya anda untuk ekonomi digital.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web Direktori Latihan Kemahiran Digital.

Upskil.my

Upskil.my merupakan sebuah platform tempatan yang menyediakan pelbagai kursus bagi membantu mereka yang berminat untuk menambah kemahiran baru atau menambahbaik kemahiran sedia ada. Upskil.my mempunyai pelbagai kursus serta latihan yang berkualiti dengan harga yang lebih murah daripada kebiasaan dan tempoh masa yang lebih singkat untuk memberikan fleksibiliti kepada pengguna.

Setiap kursus yang disertai akan melengkapi anda dengan kemahiran, inspirasi, dan hubungan profesional untuk memudahkan anda menyusun langkah untuk mencapai sasaran yang seterusnya. Pembelajaran secara digital juga disediakan di sini bagi mereka yang berminat untuk belajar mengikut tempoh masa sendiri dan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web UPSKIL.

INSKEN

INSKEN adalah antara agensi yang menyediakan peluang serta inisiatif bagi membantu pembangunan usahawan dari segi kapasiti melalui pelbagai program latihan serta program berbentuk bimbingan di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC).

INSKEN juga ada menyediakan pelbagai program keusahawanan daripada pelbagai bidang dan sektor seperti spa, food-truck, penginapan, jahitan dan lain-lain. Program-program yang dianjurkan adalah berdasarkan keperluan dan permintaan industri dengan kerjasama strategik bersama pengamal industri, profesional serta agensi-agensi kerajaan.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web INSKEN.

Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs)

Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah kursus pembelajaran dalam talian yang dibuka kepada rakyat secara percuma. Kursus pembelajaran yang disediakan adalah koloborasi bersama pelbagai Universiti Tempatan (19 universiti) seperti Universiti Malaya (UM), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Universiti Utara Malaysia (UUM), dan banyak lagi.

Sebanyak 461 kursus pembelajaran yang meliputi pelbagai skop tajuk boleh didapati di Malaysia MOOCs. Seramai 480 ribu pelajar telah menggunakan platform ini bagi meningkatkan lagi kemahiran serta pengetahuan mereka sejajar dengan perkembangan semasa.

Untuk mengetahui info lebih lanjut, anda boleh layari laman web Malaysia MOOCS.