Penasihat Kewangan

Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK)

Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) adalah agensi dibawah Bank Negara Malaysia (BNM) yang ditubuhkan untuk membantu individu mengawal situasi kewangan dan mencapai ketenangan jiwa yang datang dari penggunaan kredit yang bijak.

Fungsi utama merangkumi:
* Pendidikan Kewangan.
* Kaunseling Kewangan.
* Program pengurusan kewangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

imSME

imSME adalah platform pembiayaan / rujukan pinjaman yang membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS) dalam memperolehi pinjaman untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. imSME dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) dan disokong oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Fungsi utama merangkumi:
* Menyediakan maklumat mengenai pilihan pembiayaan / pinjaman.
* Memohon pembiayaan / pinjaman.
* Memberi konsultasi/khidmat nasihat.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC)

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) adalah pertubuhan untuk menangani pertikaian berkaitan pasaran modal yang melibatkan kerugian wang antara individu atau pemilik tunggal dan Anggota SIDREC.

Fungsi utama merangkumi:
* Menyelesaikan pertikaian pasaran modal.
* Pengantaraan yang dirujuk di bawah Skim Sukarela.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

Ombudsman for Financial Services (OFS)

Ombudsman for Financial Services (OFS) adalah organisasi bukan keuntungan yang berfungsi sebagai saluran penyelesaian pertikaian alternatif untuk menyelesaikan perbalahan antara penyedia perkhidmatan kewangan (FSP), yang dilesenkan atau diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan pengguna kewangan.

Perniagaan utama mereka merangkumi menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan kerugian wang khususnya:
* Perbankan termasuk produk sistem perbankan dan pembayaran Islam serta tuntutan takaful.
* Tuntutan insurans / takaful kerosakan harta benda bermotor pihak ketiga.
* Transaksi yang tidak sah melalui penggunaan instrumen pembayaran atau saluran yang ditetapkan seperti perbankan internet, perbankan mudah alih atau mesin juruwang automatik (ATM) atau penggunaan cek yang tidak sah.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) adalah untuk mentadbir Sistem Insurans Deposit (DIS) dan Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans (TIPS) untuk melindungi pendeposit bank dan pemilik sijil takaful dan polisi insurans sekiranya berlaku kegagalan institusi anggota. Juga, untuk memberikan insentif untuk pengurusan risiko yang baik dalam sistem kewangan, serta mempromosikan dan menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan.

Fungsi utama merangkumi:
* Mentadbir sistem insurans deposit dan sistem perlindungan faedah takaful dan insurans.
* Memberikan insurans terhadap kehilangan sebahagian atau keseluruhan deposit yang menjadi tanggungjawab ahli pengambilan deposit dan memberikan perlindungan terhadap kehilangan sebahagian atau keseluruhan manfaat takaful atau insurans di mana anggota insurans akan bertanggungjawab.
* Mempromosikan atau menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web.