Pekerjaan Belia

Program Pemerkasaan Graduan

Program Pemerkasaan Graduan merupakan program yang memberi tumpuan kepada pembinaan kapasiti kompetitif graduan Malaysia untuk mengisi mereka dalam kemahiran dan kecekapan yang diperlukan mengikut permintaan industri.

Program ini merupakan usahasama PERKESO dengan lebih 50 rakan strategik dalam usaha membentuk pelajar dan graduan dari institusi awam dan swasta yang kompetetif di pasaran buruh.

Program-program termasuk:


Kaunseling Kerjaya
Kaunseling kerjaya melibatkan perkhidmatan nasihat kerjaya dan sokongan emosi kepada pencari kerja untuk memberi motivasi kepada mereka dalam usaha penentuan haluan kerjaya.


Carian Pekerjaan
Setiap individu akan dapat mencari pekerjaan yang terbaik mengikut kehendak melalui Portal MYFutureJobs. (https://candidates.myfuturejobs.gov.my)


Padanan Pekerjaan
Dengan menggunakan padanan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), individu akan dipadankan dengan pekerjaan yang paling sesuai berdasarkan kemahiran, kecekapan, pengalaman dan tahap pendidikan mereka dalam profil mereka.


Program Kebolehpasaran
Program kebolehpasaran ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri pencari kerja melalui kursus-kursus seperti komunikasi asas, persediaan peribadi serta persediaan temuduga.


Skim Perantisan Nasional

Skim Perantisan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran perantis dan belia melalui kemahiran insaniah, latihan di tempat kerja serta menyediakan sistem sokongan untuk membantu belia mendapatkan pekerjaan.

Skim ini terbuka kepada pemegang SPM, sijil, diploma dan ijazah. Program ini melibatkan kerjasama pelbagai kementerian untuk meningkatkan lagi kebolehpasaran belia dan memberi peluang latihan serta pekerjaan.

Objektif program ini termasuklah:
* Meningkatkan kebolehpasaran perantis melalui "kemahiran insaniah" dan latihan di tempat kerja.
* Menyediakan sistem sokongan untuk belia untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan.
* Membantu mengurangkan kadar pengangguran di kalangan belia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web Skim Perantisan Nasional.


Portal E-Belia

Apa itu Profil Belia?
Profil Belia merupakan satu sistem yang berpusat bagi mengumpulkan data-data berkaitan profil belia di Malaysia.

Siapa Yang Boleh Mendaftar?
Golongan belia berumur 15-40 tahun (merujuk kepada Akta Pembangunan Belia & Pertubuhan Belia 2017 dan didaftarkan secara sukarela). Maklumat yang didaftarkan adalah sulit dan pihak IYRES tidak akan menyerahkan data ini kepada mana-mana pihak.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web IYRES.


Program Kemajuan Kerjaya (PENJANA KPT-CAP)

Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi atau PENJANA KPT-CAP adalah inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran keboleh pasaran graduan dan mengurangkan pengganguran akibat Wabak Covid 19. Graduan di bawah PENJANA KPT-CAP berpeluang untuk meningkatkan kemahiran serta mendapatkan penempatan pekerjaan setelah tamat program.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web Program Kemajuan Kerjaya (PENJANA KPT-CAP).


Nurturing Expert Talent (NEXT)

Nurturing Expert Talent (NEXT) adalah sistem penilaian proprietari untuk membantu anda mengenal pasti kekuatan, minat dan pilihan kerjaya yang paling sesuai dengan kemahiran anda. Hanya memerlukan 20 minit untuk menyelesaikan penilaian!

NEXT memberikan anda gambaran mendalam mengenai pilihan peribadi anda, dan membantu anda memahami jenis kerjaya yang mungkin anda unggul, dan dalam jenis persekitaran kerja yang kemungkinan besar anda akan berjaya.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web Nurturing Expert Talent (NEXT).


Latihan dan Pendidikan Profesional untuk Perkembangan Usahawan (PROTÉGÉ)

Latihan dan Pendidikan Profesional untuk Perkembangan Usahawan (PROTÉGÉ) adalah program latihan keusahawanan dan kebolehpasaran untuk membentuk dan membimbing para belia bersama-sama dengan kerjasama pakar industri dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan (pencipta pekerjaan) yang berdaya saing dan bersedia untuk pasaran global serta pencari kerja yang mahir untuk memenuhi keperluan industri semasa.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman web PROTÉGÉ.