Kalkulator Faedah (SIP)

 

Nota: Pengiraan ini hanya untuk Kehilangan Pekerjaan (LOE*) yang berlaku sebelum 1 Julai 2020. Untuk LOE bermula dari 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021, klik DI SINI untuk mengira faedah anda.


Faedah adalah dikira berdasarkan kepada gaji anggapan dan Syarat Kelayakan Caruman iaitu kadar caruman bulanan yang telah dibayar sebelum ini. Sila rujuk JADUAL berikut untuk maklumat yang lebih terperinci.

 

Gaji :

(masukkan jumlah)

Caruman Bulanan :

-

(dibayar setiap bulan)

Gaji Anggapan :

-

Purata Gaji Anggapan :

-

(purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE))

Bilangan Hari Latihan :

(jika berkenaan)

Elaun Latihan (25%) :

-

No. Bulan Kadar Faedah EMP  EBSA 3 
(25% of EMP)
EBSA 4 
(25% of EMP)
EBSA 5 
(25% of EMP)
EBSA 6 
(25% of EMP)
EPB 
1 80%

2 50%

3 40%

4 40%

5 30%

6 30%

 

^ EMP bermaksud Elaun Mencari Pekerjaan, yang dibayar kepada pencari kerja yang aktif selama beberapa bulan berdasarkan kelayakan mereka.
^ EBSA bermaksud Elaun Bekerja Semula Awal, yang dibayar kepada penerima EMP yang kembali bekerja ketika mereka masih layak menerima EMP.

^ EPB bermaksud Elaun Pendapatan Berkurangan, yang dibayar kepada pekerja yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan, yang kehilangan satu atau lebih, tetapi tidak semua pekerjaan tersebut.

* Catatan: LOE merangkumi jenis-jenis kehilangan pekerjaan seperti jadual berikut:

LAYAK
TIDAK LAYAK
Pembuangan Kerja & Pertindihan Salah laku oleh pekerja
Skim Pemisahan Sukarela Berhenti secara sukarela
Bencana Alam Bersara
Bankrap / Penutupan Tempat Kerja Tamat Tempoh Kontrak
Pembuangan Kerja Konstruktif
Pengecilan Operasi
Perletakan Jawatan (Ganguan Seksual & Ugutan) / Arahan kerja luar skop yang berbahaya
Peringatan
- Kalkulator ini menggunakan formula generik berdasarkan purata gaji anggapan dan kadar faedah yang boleh dibayar.
- Purata gaji yang dikira dengan purata gaji 6 bulan sebelum tarikh hilang kerja (LOE).
- Jumlah faedah yang boleh dibayar bergantung kepada bilangan CQC, purata gaji anggapan, dan jenis faedah yang layak diterima oleh seseorang penerima faedah.